Intuitio

Mikä on intuitio?

Intuitio on ihmisen kyky ymmärtää jotain vaistomaisesti ilman tarvetta tietoiseen päättelyyn. Se on tunne tai aavistus, joka ilmestyy nopeasti tajuntaan ilman, että olemme täysin tietoisia sen esiintymisen taustalla olevista syistä. Intuitiivisessa ajattelussa ihminen vain tietää osaamatta kertoa miten. Tämänhetkisen näkemyksen mukaan meidän ajattelussamme on kaksi järjestelmää: intuitio ja tietoinen päättely. Intuitio on prosessi, joka antaa kyvyn tietää jotain suoraan ilman analyyttistä ajattelua. Intuitio on ylivertainen esimerkiksi silloin, kun päätös pitää tehdä nopeasti lyhyessä ajassa tai päätöksen tekemiseen on joko liikaa (päättely tukehtuu) tai liian vähän tietoa. Intuitio pystyy käsittelemään huomattavasti enemmän informaatiota kuin tietoinen päättelevä äly. Intuitiojärjestelmän tehtävä on suodattaa jättimäistä tietovirtaa ja poimia ihmiselle mahdollisesti tärkeitä signaaleja.

Harmillista on, että tällä hetkellä analyyttistä päättelyä korostetaan ja intuitiota vähätellään. Olisi kuitenkin tärkeintä oppia hyödyntämään intuitiota ja päättelevää älyä yhdessä. Yhteiskuntamme pitää intuitiota epäluotettavana fiilispohjaisena tietona, vaikka tutkimustulokset esimerkiksi nobelistien ajattelusta kertovat siitä, että intuitio tuo parhaimmat, täysin uudet ideat.

Intuition voit saavuttaa asioita elämässäsi, joita pelkällä tietoisella ajattelulla et saavuttaisi. Monet yritysjohtajat käyttävät intuitiotaan päätöksissään, jotka ovat voineet johtaa miljoona bisnekseen. Laita esimerkki. Intuitio voi olla myös väärässä, ihan niin kuin päättelykin voi johtaa virheisiin, jos esimerkiksi faktat eivät ole kunnossa. Siksi on tärkeää vahvistaa ja harjoitta intuitiota.

Työelämä ja intuitio

Intuitiota kuvaillaan monella eri sanalla: vaisto, vatsanpohjantuntemus, aavistus, sisäinen viisaus. Intuitiivinen ajattelu on jotain mitä tiedetään, mutta emme pysty kertomaan miten ja miksi tiedämme. Intuitiivista ajattelua käytetään ennemmin työelämän ulkopuolella esimerkiksi sosiaalisissa suhteissa, mutta työelämässä se on hyvin vähäistä – varsinkin konservatiivisilla ja byrokraattisilla aloilla. Ihmisen ajattelusta suurin osa on intuitiivista. On arvioitu, että 98 …

Työelämä ja intuitio Lue lisää »

Miten intuitiota voi vahvistaa?

Jokaisella meillä on intuitio eli sisäistä tietoa, se on olo joka herää meissä ja haluaa sanoa mitä esimerkiksi jossain tilanteessa tulisi tehdä. Jos on taitava intuition käyttäjä, osaa hän havainnoida ympäristöään sekä itseään ja erottaa, mitkä havainnoista ovat oikeita. Intuitiotasta on apua monessa asiassa, esimerkiksi työelämässä se tukee päätöksentekoa ja monet bisneshenkilöt ovat tehneen tuottavimmat päätökset …

Miten intuitiota voi vahvistaa? Lue lisää »